Sprzęt BHP

DSC_0340.jpg

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO/MASKI

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO/MASKI

Sprzęt do ochrony układu oddechowego stosuje się do pracy ciągłej wykonywanej w możliwie najkrótszym czasie. Służy on do zabezpieczenia układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli – pył, dym, mgła lub pod postacią par i gazów, bądź obu tych postaci łącznie. Oferujemy półmaski jednorazowe i wielokrotnego użytku, pełne maski twarzowe, pochłaniacze do masek.

FILTRACJA CIECZY/FILTRY

FILTRACJA CIECZY/FILTRY

Filtracja jest najczęściej stosowanym sposobem oddzielania ciał stałych od cieczy. Dostępne środki wspomagające ten proces to m. in. płyty filtracyjne WPT, worki ociekowe, filtry MELT-BLOWN. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii producent gwarantuje bardzo wysoką jakość, a co za tym idzie prawie 100% skuteczność filtracji dla wielkości cząstek zakodowanych w oznaczeniu.

ELEKTROIZOLACJA/RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE

ELEKTROIZOLACJA/RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE

Rękawice elektroizolacyjne przeznaczone są do stosowania w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Jest to podstawowy sprzęt ochrony osobistej do prac pod napięciem do 1 kV lub dodatkowy sprzęt ochronny przy napięciu wyższym od 1 kV.

DSC_0346.jpg

KREMY I ŻELE OCHRONNE DO RĄK

KREMY I ŻELE OCHRONNE DO RĄK

Specjalne środki kosmetyczne aplikowane bezpośrednio na dłonie służą do ochrony przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych. Krem zabezpiecza przed toksycznym działaniem wody i roztworów wodnych: - detergentów i innych środków czyszczących, - kwasów o stężeniu do 5% (solny, azotowy, siarkowy, octowy, mlekowy i inne) - zasad o stężeniu do 5% (sodowa, potasowa, amonowa) - soli - innych zanieczyszczeń. Żel chroni przed farbami i lakierami oraz ich rozpuszczalnikami.

ZOBACZ TEŻ

Łożyska

Uszczelnienia techniczne

Pasy napędowe

Chemia techniczna

Artykuły metalowe

Łańcuchy

Sprzęt BHP

Serwis